◄اَلـِــ فـــ ــبــآے بــــے ڪـَــســـے►

בلگـ ـیرَم اَز تـَـمـآمِـ اَلـ فــ بـآے بـے کـَـسے بـﮧ خـُـصـ ـوص اَز ایـن پَنج حرف ف آ صِ ل ﮧ

 

ـ ـ ـ

 

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

 

این روزهــا میگذرند ....

امــا

مــــن از این روزهــا نمی گذرمــ !!..

 

 

 

 

کنارم گذاشته ای که تلخمــ کنی..؟

هــه . .

شرابی شدم نـــاب حالــا حســ ـ ـرتم را بــکشـــ . .

 

 

 

 

 

چه تلــخ ا ـــتـــ یادآوری ــــرآغاز عشقـــی کـــ گمـان میکردیــ جاودانهـــ باشــد . .

 

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

 

 

 

 

وقتی از دوری تو زانــوهــایمــ را بــه آغوشـــ کشیدهــ بودمــ...

تــ ـ ـو برای آغوش دیگریــ زانــو زده بودیــ !!

 

 

 

 

بــوی خیانت را حــــــــــس میکردم،گفتی خیالتــ  تخـــ ـــت وفــادارم!

و مـــن چه  ــــاده خیــالم را تخـــتـی کردمــ برای عشقــ بــازیـــ  تــ ـ ـو !!

 

 

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

 

 

بغـــض هــایمــ زا بـــ آ ـــمان  ــــپرده امـــ

خــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا بـــ  خـــیر کنــد بـــاران امــشبـــ را ـ ـ ـ

 

 

۩●° Ñ£ĞäЯ°●۩ |18:54 | چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ |